Luptatorii din valea misterioasa online dating

Posted by / 10-Sep-2016 16:11

Luptatorii din valea misterioasa online dating

Era momentul, aşa cum avea să declare secretarul general al NATO, Manfred Wernner, „epoca confruntării Est-Vest se apropie de sfârşit, ea fiind înlocuită de cooperare”.Devenise clar pentru oricine că procesul evoluţiei social-istorice al comunismului marca un eşec total atât ca sistem politic, cât şi ca practică socială. S-, s-a văzut nevoit să abandoneze calea înarmării şi să-şi îndrepte atenţia spre relansarea economică, creând teoria cunoscută îndeobşte sub denumirea de „Perestroika” care-şi propunea înlocuirea unui regim comunist rigid cu un socialism mai blând, cu faţa umană, de natură a conferi pe mai departe sistemului şanse de supravieţuire.România rămânea singura ţară din Europa care nu admitea nici o schimbare şi nu înţelegea să respecte nici măcar angajamentele internaţionale pe care şi le asumase referitoare la drepturile esenţiale ale fiinţei umane.

Prima parte a Raportului incepe cu acest material: Ce ascundea Sergiu Nicolaescu sub presul “revolutiei”. RAPORT PRIVIND ACŢIUNILE DESFĂŞURATE ÎN REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989. Cele doua documente care alcatuiesc Raportul lamuresc problematici ramase pentru unii naivi sau intoxicatori de profesie drept “un mister”, cum ar fi numarul exact al “turistilor” sovietici care au invadat Romania in decembrie 1989.S-a creat astfel o situaţie în care pactul de la Varşovia s-a transformat dintr-o forţă de temut într-un organism golit de conţinut, ce nu-şi mai avea nici un sens în condiţiile în care forţele sale armate rămăseseră totuşi intacte.În acelaşi timp, pe fondul acestei liberalizări, nici armatele din ţările socialiste din cadrul Pactului de la Varşovia nu se mai regăseau în situaţia de a acţiona cu forţă pentru a menţine la putere regimul-totalitar.Dar nici nu ne putem permite să falsificăm sau să trecem cu vederea faptele importante din istoria lumii, a Europei şi României.De aceea vom schiţa aici foarte pe scurt, ceea ce credem că este esenţial pentru înţelegerea desfăşurării acelor evenimente.

luptatorii din valea misterioasa online dating-84luptatorii din valea misterioasa online dating-33luptatorii din valea misterioasa online dating-88

Orice analist lucid care ar fi studiat situaţia internaţională din punct de vedere social, politic sau militar ar fi ajuns la concluzia că dată fiind existenţa unor asemenea mijloace de luptă, un nou război mondial nu ar putea duce decât la distrugerea omenirii.